top of page

Nizam Aksan

Nizam Aksan

Hizmet Alanları:

İlk ve Ortaokula Destek, Okuma Yazma Eğitimi, Lise Özel Ders, İngilizce Özel Ders, Yaratıcı Drama

Online:

Sadece Online

Bildiği Diller:

İngilizce, Almanca

İngiliz dii ve eğitimi

Yüksek Lisans

0531 467 41 39

ÇERKEZKÖY

TEKİRDAĞ

150

 Üniversite Mezunuyum. Yüksek Lisans Diplomam var. Yeni Emekli oldum, 59 yaşındayım
 4 yıl Milli Eğitim okullarında, 27 yıl YÖK e bağlı bir devlet üniversitesinde, ELT- İngilizce Öğretmenliği bölümünde çalıştım.
 İngilizce Eğitimi, Öğretimi ve Uygulamaları Alanında, bilgi ve tecrübemi dolu dolu kullanabileceğim serbest (freelance), online çalışmak istiyorum.

1- Özel ve/ya resmi ve yarı resmi ( İlkokul, Ortaokul, Lise Özel kurs ve/ya Üniversite (İngilizce Hazırlık, İngilizce bölüm dersleri) gibi eğitim kurumları için;

2- Özel veya tüzel kişi ve kurumlar için; şirket ve fabrika çalışanları için (mühendis, memur, uzman, işçi), aile üyeleri için ( anne, baba, çocuklar için bir arada veya ayrı ayrı);
farklı seviyelerde online İngilizce dersi vermek, yönetmek veya diğer bir dizi alanda akademik danışmanlık yapmak istiyorum:
 MEB Müfradat proğramına (National Curriculum) uygun yıllık ders planı hazırlama
 Çoklu zeka öğrenme tercihlerine uygun, farklı temaları içeren ders izlencesi hazırlama
 Authentic kaynaklardan ICT ve CALL teknolojilerine uyarlı, windows yazılımlarıyla birbirinden bağımsız veya bağımlı seri dersler hazırlama gibi...

3 -İngiliz dili ve edebiyatı- (Amerikan edebiyatı, Batı Avrupa, Rus ve Türk edebiyatı dahil) alanında geniş bilgi birikimine sahibim.

4- Bu alanlardaki özgün, klasik ve modern eserleri; Roman, Kısa Öykü, Drama (oyun), Şiir; inceleme ve öğretimi dersleri açarak; Lecture, Seminar ve Discussion tarzında lise ve Üniversite seviyesinde (HYPERTEXT ve HYPERMEDIA kullanarak) okutabilirim.

5- Üniversite öğrencilerine yönelik DİLBİLM: Sesbilim (Phonetics) ve Sesbilgisi (Phonology), Biçimbilim (Morphology) , Sözdizim (Syntax), Anlambilim (Semantics), Edimbilim (Pragmatics) konularını ayrı ayrı veya entegre olarak okutabilirim.

6- İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar ve Yöntemler (Approaches and Methods inELT) dersleri açabilir ve okutabilirim.

7- ICT, (Instructional Communication Technologies) Yabancı dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri açabilir ve okutabilirim.

8- CALL, (Computer Assisted Language Learning) - Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi dersleri açabilir ve okutabilirim.

9- ITMD; (Instructional Technologies and Material Design) - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersleri açabilir ve okutabilirim.

10- Drama: ( Eğitimde Drama / Yaratıcı Drama ) –İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerine yönelik teori ve uygulama içerikli dersler açabilir, yönetebilir ve okutabilirim.

Ayrıca Yukarıda sıraladığım maddelere ilaveten;

Potansiyel olarak okutabileceğim, sınavlara hazırlık ve İngilizce kursları şöyledir:

1. TOEFL : Test Of English as a Foreign Language
2. IELTS : International English Language Testing System
3. CPE : Certificate of Proficiency in English
4. YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
5. YÖKDİL : Yüksek Öğretim Yabancı Dil Sınavı
6. İÖBT : İngilizce Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi
7. (ELP :Avrupa Dil Portfolyosu. Genel İngilizce ( A1-2, B1-2, C1-2 ), ( (1) for young learners, (2) for teens, and (3) for adult learners
8. CPE : Career Paths English: (1) Business English, ve diğerleri; Banking, Engineering, Nursing, Medical, Secretarial, Law, Hotels and Catering, Tourism gibi.
9. Türkçe Öğrenme Kursları: Türkiyede üniversite okuyacak yabancılar için
10. Türkçe Öğretme Kursları: Yurt dışında yabancılara Türkçe öğretecekler için
11. Çeviri Kursları: İngilizce Türkçe, Türkçe İngilizce
12. Akademik İngilizce Kursu: Üniversite öğrencileri ve araştırma görevlileri için

Sonuç olarak…
Yıllarımı verdiğim öğretmenlik hayatımda, mesleğime yönelik hemen hemen her alanda araştırma, inceleme yaptım. Dil öğretimini kapsayan disiplinleri çalıştım. Geniş okumalar yaptım, materyal topladım, teknolojiyi takip ettim. Okuttuğum derslerde her zaman farkındalık yaratma peşinde oldum. Okuttuğum yirminin üzerindeki birbirinden farklı dersin içeriğini ve kaynağını her eğitim öğretim dönemi yeniden modife ettim. Ders kitabı hazırladım, her yıl yeniden edit ettim. Alan bilgisinin oluşturduğu bileşenleri; pedagoji ve metodolojiyi teknolojiye entegre ederek derslerimde uyguladım. Mesleki birikimimin zirvesinde emekli oldum.
Söz konusu birikimimi şimdilik serbest (freelance), online olarak değerlendirmek istiyorum.
Size nasıl yardımcı olabilirim!

NOT:
 Bütün bu saydıklarım işlerin hepsini bir dönemde veya bir arada yapmam mümkün değildir. Aynı kategoride olanların 3 veya 4 ünü aynı anda bir dönemde yapabilirim.
 Farklı kategorilerde olanların ancak ikisini bir dönem içinde yapabilirim.
 Yani Edebiyat dersinin yanında bir dilbilim dersi, veya metot dersi veya ICT, CALL, ITMD derslerinden birini yapabilirim.
 Veya bir ILTS okutacaksam birde TEOFL ekleyebilirim. Üçüncü bir dersi zaman ve fiziki açıdan veremem.
 Veya (ELP : Avrupa Dil Portfolyosu, Genel İngilizce ( A1-2, B1-2, C1-2 ), ( (1) for young learners, (2) for teens, and (3) for adult learners kurlarıdan bir veya ikisi.

Saygılarımla… Nizam Aksan

bottom of page