top of page

Ahmet Akgöl

Ahmet Akgöl

Hizmet Alanları:

İlk ve Ortaokula Destek, Okuma Yazma Eğitimi, Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Hızlı Okuma Anlama ve Hafıza Teknikleri, Lise Özel Ders, Matematik Özel Ders, Türkçe, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Psikolojik Danışmanlık, Özgün Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), Dil ve Konuşma Terapisi, Yaşam Koçu, Oyun Terapisi, Masal Terapisi, Duyu Bütünleme Terapisi, Akıl ve Zeka Oyunları

Online:

Sadece Online

Bildiği Diller:

-

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

0507 963 88 96

BAFRA

SAMSUN

250

Dr. Ahmet AKGÖL kimdir?

2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans programına girmeye hak kazandı. 2014 yılında aynı okul ve bölümün yüksek lisans, 2017 yılında ise doktora programlarına giriş yaptı. 2021 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora programını tamamlayarak "doktor" unvanını kullanmaya hak kazandı.
Bir süredir anlayarak hızlı okuma eğitimi üzerine çalışmalarını sürdüren Ahmet Akgöl, özel kurumlarda; anlayarak hızlı okuma eğitimciliği, eğitici eğitimciliği ve eğitim koordinatörlüğü görevlerini üstlendi

Bilimsel faaliyetleri
Tez
AKGÖL, A. (2016). Atasözlerinde Mizahın İşlevi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla
AKGÖL, A. (2021). Maaday-Kara Destanında Yapı ve Anlam. Doktora Tezi. Muğla.

Makale
AKGÖL, A. (2018). “Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi.” Söylem Filoloji Dergisi. Cilt 3 /1, ss.74-85
AKGÖL, A. (2019) “Tarım ve Avcı-Savaşçı Toplumların Mitlerine Dünya Tasavvuru Bağlamında Bir Bakış.” Folklor/ Edebiyat. cilt:25, sayı: 97. 41-54.
AKGÖL, A (2020). “Erginlenme Ritüellerinin Halk Anlatılarına Yansımaları”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloj ve Çeviribilim Dergisi, C.2/1, s.71-85

Bildiri (uluslararası sempozyum)
“Trenden Öküze Bakmak” (Metinbilim Enstitüsü Derneği 1. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu 14-16 Mayıs 2017
Merkezi Sınavlar Uygulanan Halk Pratikleri. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu. Kasım 2014, Ankara

Panel
Özer Aydoğan’ın Sözlü Kültürü Konu Alan Karikatürlerinde Mizah Yaratma Süreci. Nisan 2018, Muğla
Konferans
Mitlerdeki Ortak Bellek. 2017
Kitapta Bölüm
AKGÖL, A. (2020). “Fıkralardaki Mizah Yaratma Sürecinde Jest ve Mimiğin İşlevi”. Edebiyatta Jest ve Mimik. (Ed. Ümral Deveci, Ahmet Akgöl). İstanbul: Kitabevi
AKGÖL, A. (2018). “Trenden Öküze Bakmak” (Ed. Dr. Umut Düşgün) İki İstasyon Arası Tren Yazıları. (s.17-37) İstanbul: Tedev

Kitap (editörlük)
DEVECİ, Ü. & AKGÖL, A. (2020). Edebiyatta Jest ve Mimik. İstanbul: Kitabevi

bottom of page