top of page

Gülay

Konaçoğlu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe
Öğretmenliği lisans programı süresince Türk dil bilgisine, Türk ve dünya edebiyatına, dinleme, konuşma,
okuma ve yazma eğitimine, öğretim ilke ve yöntemlerine, eğitim bilimlerine dair bilgi ve beceriler
edindim. Türk kültürü ve tarihinin taşıyıcısı olan Türk dilini öğrencilere sevdirerek öğretmeyi, öğretim
süresi boyunca öğrencilerin seviye ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak öğretimi
gerçekleştirmeyi öğrendim. Türkçe ve Türkçenin öğretimine yönelik aldığım pek çok ders ve yaptığım
pek çok uygulama sonunda bölümümü Haziran 2019’da üçüncü olarak tamamladım.
Türkçe Eğitimi yüksek lisans programı ders aşaması boyunca Türkçe Öğretmenliği lisans programı
süresince edindiğim bilgi ve becerileri zenginleştirdim. Akademik metin kaleme alma, bilimsel
araştırmaları takip etme, sözlük oluşturma gibi becerilere ek olarak hikâye ve roman öğretimi,
yabancılara Türkçe öğretimi, dilbilim ve Türk dil bilgisi alanlarında yeni öğrenmeler gerçekleştirdim.
Üniversite bünyesinde bulunan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı olarak
“Akademik Türkçe” ve “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Resimli Türkçe Sözlük” çalışmalarında
redaktörlük görevini ifa ettim. Ekim 2022 itibarıyla yüksek lisans programı kapsamındaki ders aşamasını
tamamlayarak tez yazma sürecine başlamış bulunmaktayım.
Hâlihazırda bir yandan yüksek lisans eğitimime devam ederken bir yandan da Gaziantep'te özel bir kurumda geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara dokunmakta, Türkçe öğretmenliği yapmaktayım.

Okul:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bölüm:

Türkçe Öğretmenliği

Hizmet Verebileceğiniz Alanlar:

İlk ve Ortaokula Destek, Türkçe

İletişim Bilgisi:

bottom of page