top of page

Çocuklar ile Birlikte Yapılan Sanat Etkinliklerinin Kazandırdıkları


🕐 Görsel olgunluğa ulaşır.

🕐 Farklılık ve benzerliklerin ayırımına varır.

🕐 Renkleri, biçimleri ve dokuları tanır.

🕐 Görsel belleği gelişir.

🕐 Oranları düşünme becerisi kazanır.

🕐 Oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenir.

🕐 Bunların gerçek yaşamla bağlantılarını kurabilir.

🕐 El - göz koordinasyonu gelişir.

🕐 Alet kullanmayı öğrenir.

🕐 Malzemeyi nasıl ve ne amaçla kullanabileceğini dener.

🕐 Giderek malzemeye belli anlamlar yüklemeyi, yaptıklarıyla düşünsel

boyutta kendini ifade etmeyi geliştirir.

🕐 Dikkat süresi uzar.

🕐 Muhakeme etmeyi öğrenir.

🕐 Seçmeyi ve karar vermeyi dener.

🕐 Sosyal ve duygusal alanda ilerlemeler yaşar.

🕐 Hayal gücünü kullanmayı öğrenir.

🕐 Kendini tanımaya başlar.

🕐 Grup çalışmalarında iş birliği yapmayı, gerekirse liderliği öğrenir.

🕐 Düşündüklerini planlamayı, uygulamayı ve sonuçlandırmayı öğrenir.

🕐 Dilini geliştirir, kendini sözel olarak ifade etmeyi öğrenir.

🕐 Karşılaştığı problemleri yorumlayabilmeyi, çözüm yolları geliştirmeyi

öğrenir.Comments


bottom of page