top of page

Bayramlarda Çocuklar için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bayramlar bir milletin birlik olduğu özel zamanlardır. Her bir vatandaşın paylaştığı ortak değerleri içerir. Toplum, bayram zamanlarında biz bilinci içerisinde hareket eder. Bir ve beraber olmak bu dönemlerde daha önemli hale gelir.


Büyükler, özellikle dini bayramlarda aile geleneklerini aile bireylerine öğretmek ve benimsetmek isteğinde olurlar. Bu doğrultuda her aile kendi değerlerini ön plana çıkaracak davranışlarda bulunur. Sıra ile el öpmek, ritüel halini alan kahvaltılar ya da bir sıraya oturan ziyaretler bu hususta verilebilecek örneklerdendir.


bayram ve çocuk

Bayramlar özellikle ailenin en küçük bireyleri olan çocuklar için heyecan dolu zamanlardır. Çocuklar, bayram dönemlerinde ilk olarak ebeveynlerinin geleneksel olarak yaptıkları hazırlıkları fark ederler. Böylece de önemli bir gelişmenin yaklaşmakta olduğunu sezerler. Tüm ailenin birlik içerisinde olması çocukların psikolojik gelişimleri açısından oldukça destekleyicidir. Ancak iyi niyetle yapılan bazı tutucu davranışlar çocuklarda hasar oluşmasına neden olabilir.


Örneğin, bayramlarda el öpmek yazılı olmayan toplumsal bir öğretidir. Ancak bazı çocuklar mizaçları gereği sınırları konusunda katıdır. Çocukların büyüklerinin ellerini öpmesi kültürün devamlılığı açısından olumludur. Ancak ebeveynler onları bu tür ritüellere zorlamaktan kaçınmalıdırlar. Kişisel sınırları konusunda ısrarcı davranan çocuklara yargılayıcı olmaktan uzak bir ses tonuyla bayramlaşma davranışının sebepleri açıklanabilir. Ancak yine de çocuklar bir davranışta bulunmaya zorlanmamalıdır.

İkinci olarak, ebeveynler çocuklarının sınırlarını koruyabilmelidir. Yani, çocuklar sadece “küçük” ya da “sevimli” oldukları için istemedikleri kimselerin sevgi gösterilerine maruz bırakılmamalıdır. Eğer çocuğunuz öpülmek istemiyorsa, birilerinin ona sarılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtiyorsa sözlerine kıymet verin. Gerekli açıklamayı çocuğunuza değil, onun kişisel sınırlarını zorlayanlara yapın.

Çocuklar için sınırlarına saygı duyulmaması yaralayıcıdır. Bu nedenle kaç yaşında olursa olsun çocuklarınızın da kendi kişisel sınırları olduğunu bilerek hareket etmeye özen gösterin.ความคิดเห็น


bottom of page