top of page

Eğlence ve Eğitim karması Yetkilendirme ile level atlıyor...

Güncelleme tarihi: 14 Kas 2021

Dünyada #eğlence | #entertainment ve #eğitim | #education önemliydi, artık #yetkilendirme yani #empowerment devrede…


Hakan Türkkuşu

Yönetici | Eğitimci | Konuşmacı


Nedendir bilinmez #eğlence ile #eğitim konularının bir arada olamayacağı hatta olmaması gerektiği görüşü son derece yaygındır. Oysa bu yanlış! Eğlence ve eğitim yan yana gelebiliyor, iç içe girebiliyor. Eğlence anlamına gelen #entertainment ile eğitim anlamına gelen #education, uzun zamandır #edutainment kavramı ile bunu ortaya koyuyor. Yenilikçi anlayışın ifadesi olarak kabul ediliyor.


Evebeynler hatta eğitimciler bu yaklaşımı tanımaya ve anlamaya çalışırken bu ikiliye yeni bir unsur eklendi. Bu yeni eklenen kavram #empowerment sözcüğü, yani #yetkilendirme hatta #güçlendirme. Genç bireylerin sağlam bir duruşa sahip başarılı olabilmeleri artık bu üçlüyü ne ölçüde onların yaşamlarına katabildiğimize bağlı. Eğlendirirken öğretmenin, öğretirken eğlendirmenin nasıl olacağını tartışırken tabii bu üçüncü unsuru Yapamayacakları, bilemeyecekleri, beceremeyecekleri düşüncesinin egemen olduğu geleneksel yapıda bunu devreye sokmak gerçekten de zor.


Günümüzde ebeveynlerin bunu anlaması ve dahası kabul etmesi pek olası değil. Aşılabilir mi? Bir ölçüde evet ama esas olarak aşılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunun kavranmasında yatıyor. Bundan 10-15 yıl sonrasının meslekleri için sadece tahminler yürütülürken, 20-25 yıl sonrasının meslekleri ise hiç bilinmezken bugün hangi kafa ile çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz.


Değerler farklı olacak, ihtiyaçlar farklı olacak; haliyle tüketim alışkanlıkları ve günlük yaşam öncelikleri de farklı olacak. Anne ve babaların eğlence anlayışlarından çok uzak olacakları daha bugünden belli. Öğrenme yöntemlerinde de yepyeni kanallar açılacağı da kesin.

Evde birbirlerine oturmaya gitmeyecekler, dijital platformlarda buluşmalar bugünden benimsendi. Bu buluşmalar VR (Virtual Reality | Sanal Gerçeklik) ve bir adım ötesi AR (Augmented Reality | Arttırılmış Gerçeklik) ile sürdürülecek. Bir sonrasının da olduğunu tahmin etmek zor olmasa da ne olduğunu henüz bilmiyoruz!


Günlük yaşamın gereği olan alış verişten temizliğe, bakım ve onarımdan güvenliğe varıncaya kadar hemen her alanda #akıllı uygulamalar ile nesnelerin (ya da şeylerin) interneti devreye girecek. IoT yani “Internet of things” kişinin tercihlerini bilerek ve ona sormadan hatta onay almaya bile gerek duymadan sebze, meyve, kedi-köpek maması sipariş edecek telefon

internet, elektrik-su-doğal gaz gibi hizmetlerin faturasını banka hesabınız ve/veya kredi kartını ile ödeyecek. Akıllı ev ve şehir uygulamalarına ek olarak otonom otomobiller devreye girecek.


Böyle bir dünyada çocukların hala “çocuk” kalacağını düşünmek sizce de çok çocukça olmayacak mı?


O yüzden bilmediğimiz ve büyük olasılıkla da öğrenemeyeceğiz, göçmeni olacağımız yeni dünya için onlar şimdiden yetkiler ve sorumluluklar vererek güçlenmelerine ve yetkinleşmelerine fırsat vermek gerekecek.


Bugün iki “E” ile idare edilen bir dünyanın bu yaklaşıma önem vermeyen, belki de bilmeyen bireyleri olsak da yarın “üç E” ile neler yapacağını, başka bir ifade ile neler yapamayacağınızı hiç düşündünüz mü?


Düşünmeye başlayın bir an önce…コメント


bottom of page