top of page

Özsevgi neden önemlidir?

Güncelleme tarihi: 6 Kas 2022

Bir insanın yaşamında çocukluk dönemi, öğrenmenin en hızlı gerçekleştiği yaştır. Bu dönemde beyin gelişimi çok hızlıdır. Kişi, çocukluk döneminde hayatı algılayış biçimlerine dair kavrayışlar geliştirir. En sık gördüğü ve en fazla vakit geçirdiği kişilerden bazı davranış kalıplarını öğrenir. Öğrendiklerini hayata geçirmek için içsel bir istek duyar. Çocukluk döneminde kazanılan davranış modelleri çok önemlidir. Bunlar çocuğun yetişkin yaşamında nasıl biri olacağını belirler. Çocuklukta kopyalanan davranış modelleri, kişi tarafından uzun yıllar içerisinde deneyimlediği için bir süre sonra farkında olmadığı bir rutini haline gelir. Bu açıdan kişi davranışlarının doğru ya da yanlışlığını ayırt edemez hale gelir. Bu sebeple bir çocuğa nasıl yaklaşmak gerektiği daha fazla anlam kazanır.


Özsevgi

Anne babaların çocuklarına özellikle öğretmesi gereken bazı davranış modelleri ve kavranması gereken bakış şekilleri vardır.


Çocuğun bakımından sorumlu olan kişilerin ona öğretmesi gereken ilk şey öz sevgidir. Öz sevgi, bireyin kendisine yönelik duygularını içerir. Çocuğun kendisinin farkında olmasını sağlar. Böylelikle kişi, hangi konularda yetenekli olduğunu hangi konularda gelişime daha çok ihtiyaç duyduğunu gerçekçi bir bakışla kabul edecektir. Kendi özünü seven kişiler, yaşamda olumsuzlukların da olabileceğinin bilincinde olurlar. Herhangi bir başarısızıkta durumu benliklerine yansıtmazlar. Yani öz benlerini yetersizlik ve değersizlikle suçlamadan yalnızca gerçekçi bir durum değerlendirmesi yapabilirler. Böylece bu bireyler acıyı anlamlandırma olgunluğuna da sahip olurlar. Yaşamda değiştiremeyecekleri şeylerin de olabileceğini fakat bunların kendilerinden kaynaklanmadığını bilirler. Hayatın bazı anlarda çıkmaza girebileceğini fakat bu zamanlarda bile kendilerinin sevgiye, saygıya layık olduklarını bilirler. Bu bilinç de doğal olarak onlara çevreleri tarafından sevgi ve saygı olarak döner. Öz sevgi, kişinin yaşamla arasındaki bağı kuvvetlendirir. Boşluklara düşmesini engeller.


Öz sevgi bilinci bir çocuğa verilebilecek en güzel armağandır. Kişinin yaşamı boyunca içinde olacak eşsiz bir destektir.Comments


bottom of page