top of page

Travma Yaşayan Çocuklara Yaklaşırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Travma en genel şekliyle bir kişinin; ruh, beden ya da zihin dünyasında olumsuz etkiler bırakan olaylara süreli ya da sürekli olacak şekilde maruz kalmış olmasıdır. Kişide travma yaratabilecek olan olaylar kasıtlı ya da ihmal kaynaklı olabilir.


travma

Travma yaratan durumlar çok çeşitli olabilir. İhmal, istismar, taciz gibi kötü niyetli kişilerin bilinçli olarak uyguladıkları davranışlar çocuklarda travma yaratabilir. Bununla beraber, meydana gelen doğal afetler de çocuklarda travma yaşanmasına neden olabilir. Bu doğal afetlere başta deprem, sel ve orman yangını örnek gösterilebilir.

Travmanın büyüklüğü çocuğun olumsuz deneyimlere maruz kalma süre ve sıklığına göre değişebilir. Bununla birlikte yaşanan olumsuz deneyimlerin çocuğun zihin ve ruh dünyasındaki karşılığı da travmanın boyutlarını etkileyecektir. Ek olarak özellikle yıkıcı etkisi bulunan doğal afetlerde çocukların afet sonrası yaşamları, aileleri ve güven duydukları kişilere erişimleri de travmanın büyüklüğünü şekillendirecek faktörler arasında gösterilebilir.

Travma yaşayan çocukların, olayın ardından kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortama kavuşmaları gerekmektedir. Bununla beraber, mevcut düzenlerinin olabildiğince korunması, yetişkin gözetiminde olmaları bu çocukların kendilerini iyi hissetmelerine destek olacaktır.

Olumsuz deneyimler yaşayan çocuklar deneyimlerini anlatmaya zorlanmamalıdırlar. Çocuğun maruz kaldığı olayları idrakine taşıyabilecek gücünün olup olmadığı ya da bunları paylaşmayı tercih edip etmemesine saygı göstermek gerekmektedir. Bununla birlikte çocuğa, istediği her an kendisini dinlemeye ve anlamaya hazır yetişkinlerin var olduğu bilgisi de aktarılmalıdır.

Ek olarak, çocuğun deneyimine dair anlattığı parçalar değersiz görülerek geçiştirilmemelidir. Çocuk büyük bir özen ve dikkatle dinlenilmeli, anlatımları da iyi analiz edilmelidir.

Son olarak, çocuğunda herhangi bir travma oluşan ebeveynlerin bir uzman desteğine başvurmaları çok önemlidir. Çocuklar, özellikle de ergen bireyler ailelerine anlatamadıklarını uzman bir kişiye daha kolay aktarabilirler.bottom of page