top of page

Nazlı Özsoy

Nazlı Özsoy

Hizmet Alanları:

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Yaşam Koçu, NLP Uzmanı, Emzirme Danışmanlığı, Aile Danışmanı, Online Terapi

Online:

Sadece Online

Bildiği Diller:

-

Eğitim ve Danışmanlık

İstanbul üniversitesi

MERKEZ

EDİRNE

250

ÖZSOY EĞİTİM VE DANIŞMALIK MERKEZİ
• Kurumsal – Örgütsel Gelişim Eğitimleri
• Eğitim Danışmanlığı ve Öğrenci Koçluğu
• Aile Danışmanlığı ve Aile Koçluğu
• Bireysel Gelişim Eğitimleri
• NLP Practitioner
• Psikolojik Uzmanlık
• Yaşam Koçluğu
• Yönetici Koçluğu
• Profesyonel Nefes Koçluğu
• Sağlıklı Beslenme Koçluğu
• Profesyonel Koçluk Seansı Yönetimi Uzmanlığı
• Liderlik Eğitimleri
Vizyonumuz; 2015 yılından bu yana dokunduğumuz her kurum, Kuruluş, Şirket ve bireylerin başarı hikayelerinde rol almak, onlarla yeni başarı hikayeleri yazmaktır.
Gerek kurumsal gerek bireysel gelişim eğitimleri verirken; Kurumların yapısına, kültürüne uyumlu olmasına önem vererek, sosyal ve bilimsel güncel bilgi ve gelişimi destekliyoruz.
Kurumsal Gelişim Eğitimlerinde amaç, kurumun genel verimliliğini ve başarısını arttırmaktır. Eğitimlerimizi kurum başarısına fayda sağlayan konular üzerinden seçerek hazırlıyoruz. Bu eğitimlerde kurum ile personel arasındaki bağlılık güçlenir, verimlilik artar.
Kişisel gelişim eğitimleri içsel bir yolculuktur. Kişinin kendini fark etmesini, kendini doğru tanımlayabilmesini, arzu ettiği başarılara ulaşabilmesini, aslında var olan fakat gizli kalmış yönlerini ortaya çıkararak geliştirmesini, yaşamında kullanılabilir hale getirmesini sağlar.
Çok geniş konuları kapsayan Kurumsal ve Kişisel Gelişim Eğitimleri, gerek kurumların gerekse kişilerin ihtiyaçları, hizmet alanları, kültürleri vb… özelliklere göre değişmektedir. Amaç bilgi vermenin yanı sıra davranış geliştirmek, katılımcılarla bilgilerin uygulanır hale gelmesini sağlamaktır.

Kurumsal-Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz;
- Zaman Yönetimi - Satış ve Pazarlama
- Stresle Başa Çıkma - Müzakere Teknikleri
- Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma - Sunum Teknikleri
- Etkili İletişim Teknikleri - Diksiyon Eğitimi
- Kurum İçi İletişim - Yöneticilik ve Liderlik
- Başarının Önündeki Engeller - Toplantı Yönetimi
- Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri - Kurum Kültürü
- Kriz Yönetimi - Etkili konuşma ve İkna Gücü
- Performans Yönetimi - Özgüven ve Farkındalık
- Motivasyon - Problem Çözme ve Karar Verme
- Beden Dili ve Kişisel İmaj - Etkili Takım Çalışması
- Müşteri Memnuniyeti – Müşteri İlişkileri Yönetimi

bottom of page