top of page

Esra Nur Öztürk

Esra Nur Öztürk

Hizmet Alanları:

Psikolojik Danışmanlık

Online:

Sadece Yüz Yüze

Bildiği Diller:

-

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik

Kocaeli Üniversitesi

0542 538 64 40

ÇANKAYA

ANKARA

100

Yapmış olduğum çalışma egzersizler sırasında çocukların beyinlerinde birden fazla bölgenin aynı anda aktif olması temeline dayanıyor. Bu sayede beyinde alışılmışın dışında ve uzun sinaptik bağlantılar kurularak beyin gelişimi destekleniyor. Beynin özellikle sağ-sol ve alt-üst eksenlerinin eş zamanlı çalışması sağlanarak beyin performansı arttırılıyor. . Eğlenceli egzersizler sayesinde çocuklar yalnızca oyun oynayarak:
Ritim ve koordinasyon becerilerinde
Reaksiyon ve karar alma hızında
Kavrama hızı, öğrenme kapasitesi ve öğrenme hızında
El göz koordinasyonu ve denge de
Odaklanmış dikkat, sürdürülebilir dikkat ve ayrışmış dikkat becerisinde
Okuma hızı ve matematiksel becerilerin kullanım hızında
Özgüven de
Görsel algı ve görüş keskinliğinde
Karmaşık içeriklerle başa çıkma becerisinde
Bellek, hafıza ve algı becerilerinde artışı yakalarken:
Stres seviyesinde
Hata yapma oranında
Bozucu uyaranlara karşı verilen tepkilerde
Denemeler ile gerçek sınav arasındaki farkta azalmalar sağlanmaktadır.
Eğitimlere başlamadan önce yapmış olduğum dikkat testleri ile çocuğun gelişime en çok ihtiyaç duyduğu dikkat alt türü belirlenip egzersizler çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda yazılmaktadır.

bottom of page