top of page

Ergenlerin Kariyer Karar Verme Süreçlerinde Aile Tutumlarının Etkisi

Ergenlik dönemi, eğitim sürecinde genellikle ortaokulun son yıllarını ve tüm lise dönemini kapsıyor. Ortaokul ve lise yıllarında ergenlerden, ergenliğin getirdiği fiziksel, psikolojik ve benzerleri birtakım değişiklerle başa çıkmaları gibi gelişim görevlerini üstlenmeleri bekleniyor.

meslek seçimi

Ülkemizde 8. Sınıf öğrencileri LGS süreci ve 12. Sınıf öğrencileri YKS sürecinden geçiyorlar. Kariyer sürecinin bu adımları onlar için oldukça zorlu bir dönemdir. Anne ve babaların, öğrencilere bu anlamda olumlu ve olumsuz müdahaleleri, maddi destek süresi, ve miktarı gibi faktörler ailelerin, ergenlerin eğitsel ve kariyer planlamalarına katılmalarını ve kariyer seçme sürecinde kendilerini tanımalarında bir hayli etkili olmaktadır. Kariyer, hayat boyu devam eden bir gelişim süreci olsa da bir meslek edinmek, ergen bireyler için hayatlarında önemli bir yerdedir.

Karar verme süreci erken yaşlarda başladığından dolayı ailelerinin kariyer seçimleri de ergen bireyler tarafından modellenebilmektedir. Öğrenciler, anne ve babalarının kariyer seçimi ile ilgili değerleri, inançları ve mesleki bilgilerini gözlem yoluyla değerlendirirler. Ebeveyn-ergen ilişkilerinin kalitesi, açık iletişim, sunulan destek ve güven, araştırma faaliyetlerini, mesleki hedefleri , gelecek planlarını, kariyer seçiminde oluşabilecek engellerin algılanmasını etkileyebilir. Ergenlerin kararlarını destekleyici, onların kararlarına önem veren ve sevecen yaklaşımda olan ebeveynler, sosyalleşme sürecini destekleyen bir aile iklimi sağlar. Bu durum da, ergenlerin daha yüksek derecede duygusal istikrar, dışa dönüklük, sosyallik ve empati ile karakterize olmalarına yardımcı olur.コメント


bottom of page