top of page

Robotik ve Kodlama Eğitiminin Çocuklara Faydaları


Robotik Kodlama Eğitiminin Faydaları

Robotik kodlama sadece verilen materyalin kodlanması değildir. Eldeki materyaller ile çalışan bir ürün çıkarmak; robotik kodlamanın yaratıcılık ve eğlenceli bölümüdür. Önce hayal edilir, ürün tasarlanır ve kodlanarak çalışır hale getirerek yaratıcılık geliştirilir.


Kodlanan ürünün çalışmaması, kodlardaki hata, ürün tasarımındaki sorunlar ürün çıkarma sürecindeki problemler ve hatalarla karşılaşmak; çocukların karşılaştıkları sorunların üstesinden gelme ve problem çözme becerisini geliştirmektedir. Kazanılan bu beceriyi hayatlarının içine entegre ederek önlerine çıkan sorunlar karşısında çözüm üretebilmeleri hedeflenmektedir.


Çocuklar, robot yapmak için yapılan programlama tanımı ile mekanik aletlerin elektronik devrelerin kodlanması ile hareket ve yönlendirme kabiliyetini kazanır.

Başlanan işin, ürünün çalışabilir hale getirene kadar projesinin takibini yapmak çocukların sorumluluk becerisini kazandırır.


Robotik ve kodlama eğitiminin faydaları bunlarla sınırlı değildir. Bu süreçte çocuklar; araştırma yaparak bilgi okuryazarlığı artar, bir ürünü baştan sona bağımsız fikirleriyle oluşturarak öz-yönelimi güçlenir, doğrusunda ve yanlışında eleştirel düşünmeye başlar, yapılan grup çalışmaları ve projeleri ile işbirlikli çalışma becerileri de kazanır.Robotik Kodlamanın Çocuklara Faydaları

Comments


bottom of page