top of page

Sosyal Fobinin Gölgeleri

Bir kişinin yaşamının olduğundan daha anlamlı hale gelebilmesinin koşullarından biri de toplum içerisinde birlik halinde yaşama becerisini sağlayabilmiş olmasıdır. Her toplumun kendine has değerleri vardır. Her değerse kendi düzenini gerektirir. Bireylerin kendilerini içinde bulundukları değerler sistemine ne derece ait hissettikleri önemlidir. Çünkü bu onların, yaşamla aralarında kurdukları ilişkinin kalitesiyle doğrudan ilgilidir.
Kimi insanlar kalabalıklarda daha iyi hissettiklerini söylerken kimileri içinse yalnızlık daha iyidir. Her iki grubun da hayat hakkındaki bu tercihi sağlıklı olarak kabul edilebilir. Ancak yine de bu kişilerin içlerinde bir toplumsallık ya da toplumsallaşma isteği ve bilinci olması bu hususta bir ön koşuldur.


Bazı durumlarda kişiler kendilerini duygusal açıdan dış aleme karşı korumak için yalnızlık sevgisini bir maske olarak kullanılabilirler. Böyle bir durumda kişi, kalabalıklar içerisinde olmayı aslında çok ister. Ancak buna maruz kaldığı her durumda derin bir korku ya da kaygı hissi tarafından sarıldığını duyumsar. Herhangi bir somut tehlike olmamasına karşın kendini güvende hissetmez. Negatif düşünce ve hisler ağırlık kazanabilir. Kişi o esnada kendini yetersiz ve değersiz hissedebilir. Hatta bazı durumlarda bedensel tepkiler de gözlenebilir.

- Ellerde oluşan titremeler,

- Bedeni ani ve aşırı ter basması,

- Özellikle yüz bölgesinde oluşan kızarmalar,

- Kalp atışının hızlanması,

- Sesin titremesi ya da hiç ses çıkaramamak


Sıralanan bu maddeler kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkiler. Arkadaşlık ilişkilerine, okul başarısına ve daha da önemlisi benlik saygısına zarar verir. Bu belirtileri sıklıkla gösteren kişilerin sosyal fobisi olduğu düşünülebilir.


Sosyal fobi, genetik olabileceği gibi çevresel tetikleyicilerden kaynaklanmış da olabilir. Mükemmeliyetçi ve kıyaslayıcı ebeveyn tutumu çocuğun özgüvenine zarar vererek sosyal fobiyi çağırabilir.

Sosyal fobisi olan çocuklar için uygun terapi yöntemleri mevcuttur, bu konuda uzmanlardan destek alınması önemlidir.Comments


bottom of page