top of page

Çocukların Fiziksel ve Bilişsel Gelişimini Desteklemek* Çocukların fiziksel gelişimini desteklemek için anne-babalara, eğitimcilere

şunlar önerilebilir:

🕐 Çocukların rahat bir şekilde yürüme denemesi yapabilecekleri güvenli ortamlar

oluşturulmalı, çocuk her zaman motive edilmelidir.

🕐 Bebek yürümeyi öğrenirken sık sık düşebilir. Düştüğü zamanlarda eğer ciddi bir durum söz konusu değilse, çocuğa müdahale etmemeye özen gösterilmelidir.

🕐 Çocukla birlikte çeşitli top oyunları oynanmalıdır.

🕐 Bebeklerin tüm bedenini kullanarak oynayabilecekleri oyun ortamları hazırlanmalıdır.

🕐 Çocuklara kollarını ve ellerini kullanabilecekleri oyuncaklar alınmalıdır.

🕐 Okul öncesi dönemde çocuklara ellerini ve parmaklarını kullanabilecekleri etkinlikler düzenlenmelidir.

🕐 Kağıt katlama ve resim yapma çalışmaları yapılmalıdır.

🕐 Evde ve dışarıda özgürce oynayabileceği fırsatlar yaratılmalıdır.

* * *
* Ailelerin ve eğitimcilerin bilişsel gelişimi desteklemek amacıyla doğumdan yetişkinliğe kadar yapabilecekleri aşağıda sıralanmıştır:

🕐 Çocukla doğduğu andan itibaren göz kontağı kurulmalı, onunla konuşulmalıdır.

🕐 Çocuğun ilk çıkardığı sesler dinlenilmeli, yeni sesler çıkarması için cesaretlendirilmelidir.

🕐 Keşifleri taklit yoluyla gerçekleşir. Keşfettiği ve tanıdığı nesneler çocuğa sunularak

deneyimleri attırılmalıdır.

🕐 Çocuklara zengin uyarıcılı bir çevre sunulmalı, bakabileceği, tutabileceği, hareket

ettirebileceği farklı boyutlarda, dokularda ve ses çıkaran nesneler verilmelidir.

🕐 Çocuk düşünme düzeyinin üzerinde bilgi edinmesi için zorlanmamalıdır.

🕐 Çocukların küçük yaşlarda bellekleri daha çok kısa sürelidir. Bu nedenle öğretilecek bilgiler parça parça açıklanmalıdır.

🕐 Çocuğa bilgi hazır olarak verilmemeli, çocukların bilgilere deneme yanılma yoluyla

araştırarak ulaşmaları sağlanmalıdır. Çocuk öğrenmeye güdülenmelidir.

🕐 Çocukların çalışmalarına müdahale edilmemeli, ancak gerektiğinde onlara rehberlik edilmelidir.

🕐 Çocuklara yapılacak her türlü açıklama, mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

🕐 Dramatizasyon, oyun, sanat, müzik gibi etkinlikler; başta yaratıcılık olmak üzere,

çocuğun algılamasını, problem çözmesini ve dil gelişimini desteklediğinden, çocuk bu

tür etkinliklere yönlendirilmelidir.

🕐 Çocukların, mümkün olduğu kadar ellerini kullanmalarına, eşyalara dokunmalarına ve onları ellemelerine izin verilmelidir.

🕐 Çocuğun kendini rahat bir şekilde ifade edebilmesi için, ona özgür bir ortam

sunulmalıdır. Çocukların düşüncelerine saygı duyulmalı, çocuklar düşüncelerini

söylemeleri için cesaretlendirilmelidir.

🕐 Çocuklara karmaşık konular açıklanırken bol örnekler verilmeli, bağlantılar kurulmalı ve karşılaştırmalar yapılmalıdır.

🕐 Çocuğa çevresindeki nesne ve olaylarla ilgili sorular sorulmalı ve onların sorularına

sabırla basit ve anlaşılır yanıtlar verilmelidir.

🕐 Algılama, kavram geliştirme, bellek ve hatırlama gücü gibi zihinsel süreçleri

kullanmada çocuk sorun yaşıyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır.

🕐 Analitik ve akıl yürütmeyi gerektiren problemler yoluyla çocukların düşünme

becerilerini geliştirmelerine yardım edilmelidir.

🕐 Çocuklara sunulan kitaplar küçük yaşlarda resimli olmalı, daha büyük çocuklara

sunulan okuma metinleri anlamlı, kısa ve bütünlüğü olan metinler olmalıdır.

🕐 Çocukların düşünce sistemlerini desteklemek amacıyla somut nesnelerle korunum, sınıflandırma, sıralama, tersine çevirme ve uzaysal işlemlere yönelik etkinlikler yapılmalıdır.

🕐 Çocuklara sunulan konuların daha iyi anlaşılması için grafikler, şekiller, tablolar

kullanılmalıdır.

🕐 Toplumsal, kültürel, teknolojik ve ekonomik konularda çocukların tartışmaları ve

hipotezler kurarak ispat etmeleri sağlanmalıdır.

🕐 Çocuklar, bilimsel düşünmeye alıştırılmalı ve problem çözerken, yüksek sesle

düşünmeleri sağlanmalıdır.Comments


bottom of page