top of page

Çocuklarda Benlik Saygısı Geliştirme

Güncelleme tarihi: 4 Eyl 2022

Çocuklar çok erken yaştan itibaren kendi imgelerini oluşturmaya başlar. Bu imge çocuğun benlik kavramını oluşturur. Benlik kavramının oluşmasındaki en önemli faktörler; yaşamındaki önemli kişilerin ona nasıl davrandığındadır. Bu davranışlar çocuğun tepki ve davranışlarını sergilenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çocuk tam da bu noktada olumlu ya da olumsuz tepkileri nasıl vereceğinin tabanını oluşturmuştur. Benlik kavramının temeli atılmıştır.


Benlik kavramı çocuğun kendini nasıl gördüğüyle alakalıdır. Bu imgeye verdiği değer ise çocuğun benlik saygısıdır. Dolayısıyla bu değer çocuğun kendine verdiği değeri oluşturur. Çocuğa kendini tanıma fırsatı verilmelidir. İnançları, duyguları, düşünceleri, becerileri ve motivasyonları çocuğun benlik saygısının gelişim düzeyinde etkileyici faktör oluşturur. Buna ek olarak çocuğun sosyalleşme becerileri de çocuğun benlik saygısının oluşmasını destekler. Benlik kavramı gelişen çocuk; yaratıcı, sosyal, lider ruhlu, başarılı, korku ve kaygıları az, akademik olarak başarılı bir çocuk olur.

Benlik saygısını nasıl geliştirebiliriz derseniz:

Çocuğun; -kendini keşfetme

-güçlü yanların farkına varma

-gelecekle ilgili hedefler belirleme

-hedeflerine ulaşabilmek için çaba göstermesi…

olarak sıralayabiliriz. Ayrıca çocuğunuzun başarı ve başarısızlıklarının farkında olup; çabasını daima desteklemeniz, huzur ortamı sunmanız, güvenli bağ oluşturmanız çocuğun geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesinde ona yardımcı olacaktır.

Unutmayın! Bir çocuğun karakteri beş yaşında tamamlanır. Bizim ona göstermiş olduğumuz saygı ve sevginin onların dış dünyayla olan ilişkilerini düzenleyecektir. Sağlıklı anne - Sağlıklı baba = Sağlıklı çocuk, Sağlıklı anne - Sağlık baba - Sağlıklı çocuk = Sağlıklı aile, Sağlıklı aile = Sağlıklı toplumu oluşturur.1 Comment


elif kırım
elif kırım
Feb 05, 2022

Sağlıklı ebeveyn sağlıklı çocuk 👍🏻

Like
bottom of page