top of page

Üniversite Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güncelleme tarihi: 4 Eyl 2022

İnsan yaşamını, ardı ardına gelen bir kararlar zinciri olarak düşünebiliriz. Üniversite seçimi de bu zincirin en önemli halkalarından biri olacaktır. Tercih yaparken sınav başarı durumunuz, ilgi ve yetenekleriniz, kariyer hedefleriniz gibi öncelikleriniz vardır. Tüm bu önceliklerin yanında tercih edeceğiniz okulların teknik, akademik yeterlilikleri ve donanımları çok önemlidir. Bu açıdan değerlendirirsek özellikle şu noktalar dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olacaktır :

  • Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri, üniversitenin seçilen mesleki alandaki başarısıdır. Bir üniversitenin ilgili bölümündeki hocalarının çalışma alanları, projeleri bunun göstergesidir. Bunun yanında üniversitenin sağladığı laboratuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri başarıyı gösteren diğer unsurlardır.

  • Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta akademik yönün yanında sosyal olarak üniversitenin nasıl desteklediği olacaktır. Gönüllü çalışmalar, sosyal kulüpler, sosyal sorumluluk projeleri, spor takımları, sosyal ağlar, verilen destekler, kariyer çalışmaları önemlidir.  • Üniversitenin bir diğer rolü de öğrencilerin dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu anlamda, tercih yapacak öğrencilerin seçtikleri üniversitelerin uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer yurtdışı bağlantıları konusunda bilgi edinmeleri önemlidir.

  • Üniversite eğitiminin en önemli kısımlarından biri de teorik eğitimin pratikte uygulanmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle, staj imkanları öğrencinin yeni deneyimler kazanmasına, öğrencilerin öğrendiklerini uygulama imkanı yakalamasına yardımcı olacaktır. Tercih yapacak öğrenciler bu nedenle seçecekleri üniversitelerin staj konusundaki desteğini araştırmalıdırlar. Üniversiteniz size, iş birliği içinde olduğu şirketlerde ve anlaşmalı fabrikalarda eğitim süresince ve sonrasında iş ve staj imkanı sunuyorsa, bu önemli ayrıcalığı mutlaka değerlendirmelisiniz.

  • Üniversitenin bulunduğu şehir, şehrin büyüklüğü, yerleşkenin şehir merkezine mesafesi, yerleşkenin içinde bulunan yapılar, sosyal ve kültürel imkanlar, güvenlik dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Üniversite hayatı öğrencilerin daha bağımsız yaşamaya başlayacakları ve kendi hayatları için bireysel adımlar atacakları bir dönem olacağından, tercih edilen şehrin özellikleri, demografik ve kültürel yapısı dikkate alınmalıdır.

  • Akademisyenler şüphesiz üniversite eğitiminin en önemli zincirlerinden birini oluştururlar. Öğretim üyelerinin lisans, lisansüstü ve doktora çalışmalarını hangi üniversitelerde yaptıkları, akademik çalışmaların niteliği için önemli bir referans oluşturur. Öğretim üyelerinin güçlü referanslara sahip olmaları akademik anlamda öğrencileri desteklediği gibi hocaların ulaşılabilir olmaları da rehberlik anlamında

önemli role sahiptir. Bu nedenle tercih edilecek olan üniversitenin akademik kadrosu mutlaka araştırılmalıdır.


  • Üniversite seçiminde öğrenciler için bir diğer kriter yabancı dildir. Yabancı dil akademik hayatta uluslararası literatürün takibini sağlarken, diğer yandan da iş yaşamında başarı kazanmanın temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle yabancı dilde eğitim veren bir üniversitede okumak, kişinin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını sağlayacaktır.

PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN

SEDEF ARIComments


bottom of page