top of page

Bebeklerde Zeka Gelişimine Etki Eden Üç Faktör

İnsan ister istemez yaşamı boyunca farklı ortamlarda ve birbirinden ayrı kişilerin arasında bulunur. Kendisine sayısız sıfat ve görev edinir. Kişi yeniliklere ne kadar açık biri olsa da her sorumluluğun kendisine has yükümlülükleri vardır. Her görev kendi pürüzleriyle gelir. Pürüzlerin hallolması kişinin problem çözme yetisini kuvvetlendirir. Bu gücün altında yatan kaynak hiç şüphesiz zekadır. Sınırların yaşamın lehine zorlanmasının besini gelişmiş ve eğitilmiş bir zekadır. Yani zeki biri olmak ya da zeki çocuklar yetiştirmek isteği oldukça anlaşılabilirdir. Peki bir bebeği bir diğerinden daha zeki yapan nedir? Bebeğinizin zekasını geliştirmenin üç destekleyici yolunu sizin için derledik:


zeka gelişimi

1. Doğru beslenme bir bebeğin hayatta kalması için en temel gereksinimidir. Bebekler anne sütü emerken fizyolojik bir açlığı gidermenin yanı sıra ruhsal bir tatmin de sağlarlar. Emme refleksleri onları içerisinde bulundukları bu yabancı yerde güvende hissettirir. Bir bebeğin özellikle ilk altı ayda anne sütü alması beyin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Beslenmenin zeka ile doğrusal ve yadırganmayacak bir ilişkisi vardır.

2. Sevgi çok açık bir ihtiyaçtır. Özellikle yeni doğan bebekler için sevgi ve ilgi, güvende hissetmeyle ilişkilidir. Ebeveynler bebeklerinin daha zeki yetişkinler olmasını istiyorlarsa onlarla kaliteli ve samimi vakitler geçirmelidir. Bebeklerinin huzurlu olmasının yollarını aramalıdır. Bir ebeveynin bebeğine bir şeyler anlatması, mimiklerine karşılık vermesi ya da bebeğini sık sık kucaklaması bebek için oldukça doyurucudur. Böyle bir anne- baba ve bebek ilişkisi taraflar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir.


3. Zekanın gelişiminin bir diğer destekleyicisi de gelişmesine izin vermektir. Merak duygusu, zekanın en net göstergelerinden biridir. Bu açıdan bebeklerin ve çocukların merakları sindirilmemelidir. Bu duygu onları düşünmeye yönlendirir. Çocukları korurken keşifleri için alan açmayı unutmamak gerekir.Comments


bottom of page