top of page

Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi

Güncelleme tarihi: 4 Eyl 2022

Oyun, çocukların hayal güçlerini, el becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlar. Sağlıklı beyin gelişimi için el becerisi ve dikkat toparlamak için oyun önemlidir. Çoğu insan için öğrenmek, ezberleme, sayma, yazma vb. gibi yeni bir beceri edinmek amaçtır fakat oyun ile de bu saydığımız becerileri öğrenmek mümkündür. Genellikle oyun oynamanın sadece eğlence için olduğuna ve gerçek anlamda bir öğrenme içermediğine inanılır.Ancak araştırmalara göre oyun oynamak öğrenmektir. Çocuklar oynayarak öğrenirler.


Oyun oynamak, bir çocuğun beyin gelişimini teşvik edebilir. Erken yaşta oynayarak büyümenin, daha sonraki yaşamda daha yüksek zeka ile ilişkili olduğu da öngörülmüştür. Çocuklar oyun oynarken kendi dünyalarında figürler tasarladıkça, gelecekte karşılaşacakları zorluklarla baş edebilmek için ihtiyaç duyacakları güveni kazanmaları kolaylaşır. Oyun, çocukların gruplar halinde çalışmasını, paylaşmasını, sorunları çözmesini ve kendini savunma becerilerini öğrenmelerini sağlar.

Oyunun çocuk odaklı olmasına izin verildiğinde, çocuklar karar verme becerilerini geliştirir, kendi ilgi alanlarını keşfeder ve peşinden gitmek istedikleri hayallerine ulaşırlar.

Oyun oynamanın belki de en belirgin faydası, çocuğun yaratıcılığına katkıda bulunmasıdır.

Oyun aynı zamanda çocukların sosyal etkileşimi öğrenmeleri için fırsatlar sağlar. Çocuklar birlikte oynarken işbirliği yapmayı, kurallara uymayı ve diğer insanlarla iyi geçinmeyi öğrenirler.

Çocukların oynamak için süslü oyuncaklara veya başka bir şeye ihtiyacı yoktur. İlgilerini çeken fikirleri keşfetmek için zamana, alana ve hayal gücüne ihtiyaçları vardır.

Sadece eğlencenin aksine, oyun aktif, sağlıklı bedenler zinde beyinler yeşertir.

Dışarıdan nasıl görünürse görünsün, çocuklar oynarken öğrenirler.


Sevgiyle...

Comments


bottom of page