top of page

Çocuklarda Deprem Bilinci Oluşturmanın Önemi

Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası genç oluşumlu bir toprak parçasıdır. Bu nedenle anakaya hareket halindedir. Toprakta oluşan yanal ya da birbirinin üstüne eklenme şeklinde meydana gelen hareketlilik en kısa haliyle deprem olarak adlandırılır.

deprem

Ülkemiz, aktif bir fay kuşağında yer almaktadır. Bu faylar DAF, KAF ve Ege Bölgesinde bulunan kırık hatlar olarak sıralanabilir. En kısa ve net haliyle bizler bir deprem coğrafyasında yaşamaktayız. Doğrudan fay kuşağı üzerinde yer alan şehirlerimizin sayısı oldukça fazladır. Bununla birlikte bir şehrin depremden etkilenmesi için doğrudan fay kuşağının üzerinde yer almasına gerek yoktur. Fay hattına yakın bölgeler depremi doğrudan faylanmanın olduğu bölgelere oranla daha az şiddetli olsa da hissetmektedirler.

Çocuklarımızı bir deprem ülkesinde yaşamanın bilincinde olacak şekilde yetiştirmek uzun vadede büyük kazançlar sağlayacaktır. Özellikle birinci derece deprem bölgesinde yaşayan ebeveynlerin çocuklarına bu türden bir eğitim vermeleri ve bu bilinci kazandırmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu anlamda, çocuklara öğretilebilecekler şu şekilde sıralanabilir;

  • Çocukların deprem sırasında nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri panik yaşamamaları açısından önemlidir. Bu anlamda deprem sırasında bina çıkışına uzak katlarda yer alan çocukların hayat üçgeni oluşturacak şekilde korunmaları herhangi bir bina çökmesi durumunda yaşamlarını kurtarabilir.

  • Deprem çantaları hazırlamak ve yatağa yakın alanlarda yiyecek maddeleri, tüketilebilecek sıvılar ve düdük gibi gerekli maddeler bulundurmak yaşamın korunmasını destekleyecektir.

  • Bir çocuğa depremin ciddi bir afet olduğu bilincini kazandırmak gelecekte sağlam binalar tasarlamasına, inşa etmesine ve yaşamak için tercih etmesine yol açacaktır.

Deprem ertelenebilir bir afet değildir. Günümüz biliminin ışığında zamanı da kestirilemez. Bu nedenle başta özellikle fay kuşağı üzerinde yer alan illerde yaşayan kişiler olmak üzere herkesin depreme hazırlıklı olması önemlidir. Sağlam binalar tercih etmek depremin şiddetini azaltacak en keskin önlem olarak kabul edilebilir. Bir daha bu acıların yaşanmaması ümidiyle…Comments


bottom of page