top of page

Diskalkuli nedir?

Diskalkuli bir tür özel öğrenme güçlüğüdür. Diskalkulik çocukların matematiksel becerili akralarına oranla daha düşüktür. Bu çocuklar, aldıkları matematiksel eğitime oranla düşük başarı puanları sergilerler. Matematiksel işlemleri anlamlandırmada zorlanırlar. Işlemleri bir anlam sırası halinde yapmak yerine ezbere dayanan ve eksiklik içeren bir düzende gerçekleştirirler. Bu sebeple de basit işlem hataları yapmaları kaçınılmazdır. Ayrıca bu çocuklar için çarpım tablosunu ezberlemek, belirli bir sıra halinde ileri ve geri doğru saymak son derece korkutucudur. Matematiksel işlemleri zihinlerinde hızlıca yapamadıkları için problemleri son dere ağır bir şekilde çözerler. Parmak hesabını terk etmekte direnirler. Bu çocukların genellikle parmaklarını sayarak hesap yaptıkları görülür. Ayrıca bu çocuklar matematiksel işlemlerde zorlanmanın yanı sıra rakam içeren günlük aktivitelerde de yavaş ve hata yapmaya açıktırlar. Analog saatleri yorumlarken yaşadıkları sıkıntı onların günlük yaşamlarının devamlılığındaki sorunlara örnek gösterilebilir.


diskalkuli

Diskalkuli, genellikle genetik faktörlere dayanır. Diskalkuli bir zeka geriliği olarak düşünülmemelidir. Hatta bazı durumlarda bazı diskalkulik çocukların akranlarına oranla daha yüksek bir zekaya sahip oldukları gözlemlenebilir. Ancak yine de bu çocukların beyinlerinin matematiksel beceri gerektiren noktalarında gelişimsel bir rahatsızlık olduğu unutulmamalıdır.. Bu sebeple bu çocukların okul puanları ve başarıları arkadaşlarının gerisinde olabilir. İyi bir uzman desteğiyle bu çocuklar da en az akranları kadar matematiksel işlem becerisine sahip hale gelebilirler. Çok iyi lise ve üniversitelerde eğitim alma imkanı kazanabilirler. İyi bir meslek yaşamları olabilir.

Comments


bottom of page