top of page

Okula hazırlık sürecinde çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir?

Güncelleme tarihi: 6 Kas 2022

Okula hazırlık süreci ebeveynleri endişelendirir. Çocuklarda özellikle başlarda ağlamayla beraber okula direnç gözlenebilir. Bu sürecin daha kolay ve keyifli yürütülebilmesi adına anne babalara bazı görevler düşmektedir. Öncelikle tüm kaygıları anlaşılabilir olsa da onlar süreç boyunca rahat davranabilmelidir. Endişeli yaklaşımlar, kaygı içeren sözler çocukta da aynı hisleri oluşturabilir. Böylelikle süreç zorlaşır. Ek olarak anne babalar okula ve öğretmenlerine güvendiklerini çocuklarına hissettirmelidir. Eğitim hayatı hakkında olumlu beklentiler içeren muhabbetler destekleyici olacaktır. Çocuk ailesinden aldığı güvenle okula, sınıfına ve yeni arkadaşlarına daha kolay alışır.

okula hazırlık

Yanı sıra evde çocuğa erişimi olan herkes okul hakkında (başlanması/devamlılığı) aynı kanıda olmalıdır. Bu konuda anne ve babanın farklı tutumda olması çocuğun kafasını karıştırır. Bunu okulda yaşayabileceği olumsuz durumda eve dönmek için bir neden olarak görebilir.

Bazı çocukların okula alışma süreçleri diğerlerinden sancılıdır. Bağımlı aile çocuk ilişkileri, farklı sosyal ortam eksikliği bu davranışların oluşturur. Bunlardan ayrı olarak çocuklarda gözlenen her ağlama davranışı bu tür bir öyküye dayanmayabilir. Çocukların ilk günlerde ağlamaları çok anlaşılabilir bir tepkidir. Bu davranış onların yalnızca okula gidip gitmeme kararına gösterdikleri duruşu içermez. Altında yeni ve farklı kurallar içeren sosyal bir ortama girmenin yaratabileceği kaygı vardır. Eğer başlanılan okul kreş gibi daha küçük yaş gruplarına hitap ediyorsa çocuk, tuvalet, yemek yeme ihtiyacının giderilme şeklinin değişeceğinin farkındadır. Bu da onda bir tür kaygı oluşturabilir.

Çocuğun ve ailenin bu süreci en rahat şekilde atlatabilmeleri adına başlanılacak okul aile tarafından gezilebilir. Çocuğun öğretmeniyle bir ön tanışma yaşaması sürece katkı sağlayacak ve çocukta olumlu tutum oluşturacaktır. Ek olarak okul alışverişi de çocuğun isteğini destekler. Bu sebeple ihtiyaçlar alınırken çocuğa gereksinimlerini seçme fırsatı tanınmalıdır. Bunların yanında anne babalar kendi hoş okul anılarını ayrıntılarına girmeden çocukla paylaşabilir.


תגובות


bottom of page