top of page

Dikkati ve Odaklanmayı Geliştirecek Oyun Önerileri

En küçüğünden en büyüğüne kadar yapılan her iş kendine has bir özen gerektirir. Bu özen, kişinin dikkat becerisi oranında çeşitlenir. Dikkat becerisinin eksikliği çeşitli sorunlar oluşturur. Kişinin dikkatini ilgilendiği işe verememesi yapılan işin kalitesine zarar verir. Kişinin odağını bir konu üzerine toplayamaması ya da çeşitli dış uyaranlarla odağın kolayca dağılması öğrenmeyi olumsuz etkiler. Dışsal ya da içsel uyaranlar kişinin yaşamında daima olacaktır. Ancak çocuğun ilgili sorumluluklarını beklenilen düzeyde yerine getirmesi için odağını tüm tetikleyicilere karşı yönlendirebilmeyi öğrenmesi gerekir.


çocuklarda dikkat gelişimi

Odaklanma, kişisel bir beceridir. Öğrenilmesi ve geliştirilmesi mümkündür. Çocuğun dikkat eksikliğini minimum düzeye indirebilmek ve odaklanma becerisini geliştirebilmek için yaşına ve gelişim düzeyine uygun çeşitli oyunlar oynanabilir. Grup çalışması halinde yapılan sıralı sayı sayma etkinlikleri bu anlamda iyi bir seçenek oluşturacaktır. Bu tür etkinlikler sıranın takip edilmesini zorunlu kıldığından mecburi bir dikkatin oluşturulmasını sağlayacaktır. Başlarda oldukça zorlanan çocukların zaman içerisinde oyunu çok daha kolaylıkla yönlendirdiği ve oyundan zevk almaya başladığı görülecektir.


Bunun yanı sıra;

-Sudoku oyunları,

-İki resim arasındaki farkı bulmak üzere oluşturulmuş etkinlikler,

-Çocuklarla bir konu hakkında odağı sabit tutacak detaylı konuşmalar yapmak dikkat gelişimi açısından faydalı olacaktır.


Dikkatini odaklama becerisi, kişinin farkındalığını artırarak öğrenme sürecini hızlandırır. Dolayısıyla başarısını etkiler. Çalışma sürecini kolaylaştırır. Meraklarını artırarak entelektüel becerilerinin de artmasını destekler.Comments


bottom of page