top of page

Düzenli Bir Yaşam Neden Önemlidir?

Yaşam içerisinde pek çok sorumluluğumuz vardır. En temelde birinin çocuğu, kardeşi, eşiyizdir. Daha da önemlisi birinin annesi ya da babasıyızdır. Bütün bu ilişkiler kendi içerisinde bir şefkat, anlayış, sevgi barındırırlar. Ancak bu ilişkileri sağlıklı yapan ve her iki tarafı da memnun edecek şekilde sürekliliğini sağlayan bu ilişkilerin bir denge içermesidir.


düzenli yaşam

Anne, baba olmak doğal olarak bazı sorumlulukları gerektirir. Örneğin dengeli ve düzenli bir yaşam çocuklar için oldukça önemlidir. Düzen, kişilerin yaşadıkları hayata karşı güvenli olmalarını sağlar. Düzen içerisinde ilerleyen bir aile hayatında gelecek daha öngörülebilirdir. Karşılaşılan beklenmedik durumlar, düzen içermeyen ailelere oranla çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde halledilebilir. Bu tip ailelerde, aile üyeleri gerekli durumlarda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bilirler. Bir takımın parçası olmak, karşılaşılan zor bir durumla başa çıkarken takım halinde hareket etmek bir ihtiyaçtır.


Düzenli bir aile hayatı, tüm aile bireylerinin -aile içerisinde- kendilerini bir bütünün parçası olarak görmesini sağlar. Böylelikle kişi hayata herhangi bir eksiklik hissetmeyecek şekilde bakar. Bu bakış açısı tüm aile bireylerinin var olan potansiyellerini gerçekleştirmeleri için de destekleyicidir.

Ayrıca düzen, aile bireylerinin birbirlerinin sınırlarının bilincinde olmalarını sağlar. Böyle ailelerde sınır ihlallerine pek de rastlanmaz. Özür dilemek, gönül almak ve duygulardan bahsetmek çok daha kolaydır.


Ek olarak, ailenin sürdürdüğü düzenin niteliği unutulmamalıdır. Her kişi birbirinden farklı olduğu gibi her aile de birbirinden farklıdır. Ailelerin hassasiyetleri birbirinden farklı olabilir. Bir ailede gerçekleştirilmesi çok önemli olan bir tür davranış bir diğer aile için o kadar da önemli olmayabilir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse ailelerin kurdukları düzen birbirlerinden farklı olabilir. Bu bir sorun değildir. Ancak, aileler düzenlerini yaratırken her aile bireyinin görüşüne başvurmalı ve onayını almayı unutmamalıdır.Comments


bottom of page