top of page

Ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşılmalı?

Güncelleme tarihi: 6 Kas 2022

Yaşam kendi düzeni içerisinde akar. Genellikle karmaşık ve çok yönlüdür. Hayatın olağan ritmini yakalamak bazen çoğu yetişkin için bile zorlayıcıdır. Bireyler deneyimleriyle dengelerini kurar ve ayakları yere sağlam basan kişiler haline gelirler. Çocuklar ise yetişkinlere nazaran daha fazla ve sık tökezlerler. Her zaman hayata dair yoğun soruları vardır. Yaşam üzerine düşünmek özellikle ergenlik düzeyine ermiş çocuklar için kaçınılmazdır.

ergenlik dönemi

Ergenlik, genellikle kişinin yaşam çizgisinde en karmaşık hissettiği dönemdir. Hayatı anlamlandırmak bu dönemde her zamankinden fazla önem ve gerek taşır. Bu açıdan ergenlik dönemi idole en çok ihtiyaç duyulan yıllar olarak düşünülebilir. Her ne kadar göstermek istemeseler de bu yaşlardaki çocuklar anne babalarının desteğine ve ilgisine ihtiyaç duyarlar. Değişen hormonları ve zihin dünyaları sık hata yapmalarına yol açar. Sınırlarını fark etmek bu yaşlardaki çocuklar için önem taşır. Her yeni gün yeni bir sorunla gelen ergen çocuğunuz aslında yeni sınırlarını deniyor olabilir. Bu yaşlar yeni sınırlar yaratmak ve daha “güçlü,yeterli” hissetmek istenilen yaşlardır. Bu açıdan bakıldığında ergen bireylere anlayışlı yaklaşmak her zamankinden daha değerli hale gelir. Onlarla kaliteli bir muhabbet ortamı yaratmak gerekir. Bu muhabbet yönlendirici olmamalıdır. Çünkü bu yaşlardaki çocuklar genellikle yönlendirmelere kapalı ve tepkili yaklaşırlar. Bu açıdan muhabbet esnasında tavsiyeden kaçınılmalıdır. Tavsiyeler iyi niyetin yanı sıra bilgiçlik de barındırır. Açıkçası bu, ergen çocuk için pek de ilgi çekici değildir. Hatta genellikle ters teper. Yaklaşmak istediğiniz çocuğunuza başladığınız noktadan daha uzak hale gelebilirsiniz. Bu açıdan fikirlerin dinlendiği karşılıklı olarak değerlendirildiği bir tartışma ortamı yaratmak iki taraf için de en sağlıklı olandır. Böylesi bir konuşma ortamında çocuğunuz fikirlerinin önemsendiğini hisseder. Fikirlerinin değer gördüğünü düşünen çocuklar gelişime daha açık olurlar. Daha da önemlisi kendilerine güvenmek konusunda farkında olmaksızın bilinç geliştirirler. Böylelikle kendilerine inancı olan bireyler haline gelirler. Bu güç, onları yaşamda başarılı kılar.Comments


bottom of page