top of page

Tuvalet eğitiminde nelere dikkat edilmelidir?

Güncelleme tarihi: 6 Kas 2022

Tuvalet eğitimi pek çok anne baba için ürkütücü bir yolculuktur. Bu süreçte bazı anne babalar çevresel baskı ve kıyaslamalara maruz kalabilir.

tuvalet eğitimi


Bu sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına çocuğun bu eğitime hazır olup olmadığının anlaşılması gerekir. Bunun anlaşılabilmesi için çocuğun çiş ya da kaka ihtiyacına verdiği tepki dikkatle incelenmelidir. Çocuğun tuvalet eğitimi bilişsel ve fizyolojik açıdan üç aşama halinde ilerler.

İlk olarak çocuk fizyolojik olarak bu eğitime hazır olmalıdır. Yani ilgili kasları tuvalet ihtiyacı hissettiğini anlayabilecek durumda olmalıdır. İkinci aşamada bilişsel yeterlilikler devreye girer. Yani bu aşamada çocuk, somut bir şekilde hissettiği tuvalet ihtiyacını karşılamaya yönelik bilişsel istekler geliştirmeye dürtüsü içindedir. Problemine yönelik yardımlar talep eder. Bu aşama bir anlamda çocuğun, ihtiyacını yakın ilişki halinde olduğu kimselere davranışsal olarak aktardığı kısımdır. Son aşamada ise çocuk gereksinimini sözsel şekilde ifade eder. İlgi alanı içerisindeki kimselere çiş ya da kaka ihtiyacını açıklıkla anlatır.

Tuvalet eğitimi verilirken çocuk bazen yalnızca çiş bazense kaka eğitimini önceler. Bazen de her iki eğitim eş zamanlı ilerler. Sürecin her üç olasılık şekilde de ilerlemesi gayet olası ve doğaldır. Bu tutum çocuğun sürece olan yeterliliği ve kişisel talepleriyle ilgilidir. Çocuk seçeceği tutum için asla azarlanmamalı ve zorlanmamalıdır.

Tuvalet eğitimine çocuğun kendisini hazır hissetmesi kadar bu eğitimi verecek olan kişinin de psikolojik olarak kendini hazır hissetmesi gerekir. Gergin, kaygılı ya da problem odaklı bir tutum süreci uzatabilir. Bu eğitimi verecek olan kimseler oldukça sabırlı olmalıdır. Destekleyici ve süreci onaylayıcı hal ve tavırlar sergilemelidir. En önemlisi de çocuk başarılı denemelerinde olduğu kadar başarısız denemelerinde de yalnızca denediği için tebrik edilmelidir. Böylelikle çocuk kendisinde sürece karşı inanç oluşturacaktır. Aksi tutum süreci daha zorlayıcı bir hale getirir.

Son olarak anne babalar, sürecin kendi çocuklarına has ve özel olduğunu unutmamalıdır. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de kıyastan kaçınmalıdır.

Comments


bottom of page